Единствен ексклузивен представител от 1998 г. 

с изключителни права за България  :

 фирма  ЕТ ”ГЕОРГИ СИМЕОНОВ –  
 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА  И  АВТОМАТИЗАЦИЯ”
    гр. София,   България, www.gsea.biz, 
 

Високоефективни
  модули за интралогистика  

Ние набираме скорост, където другите се бавят...

Транснорм спада към водещите международни производители на високоефективни модули за транспортни системи за единични товари, контейнери и картон, както и за транспортни съоръжения за пакети и багаж по летищата. При внедряване на тези продукти се реализират транспортни системни решения за крайния потребител в най-различни браншове. Като специалисти по мехатроника ние разработваме също специални транспортни модули и решения за OEM и системни интегратори.

Особено, когато става въпрос за големи постижения в разпределението и стоки за транспортиране с много изисквания. Като световен пазарен лидер в техниката на криволинейните ленти ние се стремим към позиции Best-in-Class при други модули и решения, за да можем да Ви доставим подходящите темпо модули”...

 www.transnorm.de

 Модули & решения за системни интегратори 

и потребители на съоръжения  MММystemintegratoren

Транспортни модули & решения:

-  Криволинеен лентов транспортьор (повече от 50 % дял от световния пазар  )

-  Хоризонтални и вертикални високоефективни устройства

-  Разпределителен транспортьор

-  Наклонен лентов транспортьор (въвеждане / изваждане)

- Събирателен тактов транспортьор

- Вертикален транспортьор

- Лентов транспортьор (интегрираща се товарна & разпределителна техника)

- Ролков транспортьор (интегрираща се товарна & разпределителна техника)

- Ремъчен транспортьор (интегрираща се товарна & разпределителна техника)

- Плъзгане (и др. спираловидно)

- Други модулни компоненти и принадлежностиТранспортни системи за претенциозни приложения:

- Транспортни системи за картон с висока производителност

- Сортировъчни линии, решения за сортиране (интегрирани работни места)

- Линейни събирания / кръстосвания  / разделяния

- Свързване на опаковъчни, сортировъчни системи и системи за палетиране

- Входящи и изходящи системи за стоки

- Системи за връщане


Поддръжка:

- Сервиз за поддръжка и резервни части

- Модернизиране на съоръжения

- Вътрешни и външни програми за обучение

 

Клиенти:

Системни интегратори и специалисти по интралогистика,

куриерски, експресни и колетни служби, предлагащи услуги в логистиката,

експедиционна търговия, потребители на транспортни системи за контейнери и картон  в   различни браншове и др.

 

Основни компетенции:

- Високопроизводителна разпределителна техника

- Високи мощности и постижения

- Трудни за транспортиране стоки

 

Представител с изключителни права за България  :

 
ЕТ ”ГЕОРГИ СИМЕОНОВ –
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА  И
АВТОМАТИЗАЦИЯ”
София,  1172, България, 

Ж.к.Дианабад, Бл.23 Вх.A / Б / В партер
Tel.              +359 2 962 5229    
Tel./Fax       +359 2 862 0246
Мобилен : +359 888 963 924 

e-mail:         office@gsea.biz  
homepage: www.gsea.biz  

Транснорм Систем ООД

 “Фьорстер щрасе” 2 · D-31177 Харсум

Тел.: +49 51 27 40 2-0 · Факс: +49 51 27 44 00

e-Mail: info@transnorm.de  · www.transnorm.de